Sejarah Penubuhan

Pada tahun 1883, Sekolah Melayu Padang, di Parit Bakar Laut yang sekarang dikenali sebagai SK Parit Bakar Tengah merupakan sekolah pertama ditubuhkan di Muar bawah pimpinan Guru Besar bernama Daud bin Mohamad. Pada tahun 1884, Sekolah Melayu Bandar Maharani pula dibuka. Guru Besar pertamanya ialah Omar bin Amboh. Bangunan asalnya adalah di tapak Masjid Jamek Muar. Kemudian sekolah itu berpindah di Jalan Maharani di tepi Sungai Bentayan, dan seterusnya berpindah di Jalan Abdullah dan kini di Jalan Arab. Perkembangan sekolah Inggeris pula bermula pada tahun 1904 iaitu dengan tertubuhnya “English School Muar” (Muar High School) yang sekarang dikenali sebagai Sekolah Tinggi Muar.

Pertambahan sekolah-sekolah di Johor menyebabkan pihak kerajaan Johor membentuk satu jawatankuasa pengurusan sekolah yang dikenali sebagai Jawatankuasa Nazir Sekolah-Sekolah Melayu pada tahun 1928. Seorang Guru Pasukan telah dilantik untuk menyelia dan mengelola sekolah-sekolah di daerah Muar dan pada tahun 1957, Pejabat Pendidikan Daerah Muar ditubuhkan dan beroperasi di bangunan kerajaan di Bangunan Sultan Abu Bakar, Muar sehingga tahun 1970.

Pada tahun 1971 bermulalah pengurusan yang lebih teratur apabila Pejabat Pendidikan Daerah Muar ditubuhkan dan ditempatkan di bangunan induk Sekolah Melayu Bandar Maharani dengan diketuai oleh Penolong Pengelola Sekolah- Sekolah Muar bersama-sama dengan 8 orang kakitangan. Pada tahun 1980, di bangunan yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menaik taraf bangunan Pejabat Pendidikan Daerah Muar.

Pejabat Pendidikan Daerah Muar tersergam indah dan terus megah dengan diketuai oleh Pegawai Pendidikan Daerah Muar yang pertama iaitu M Zin bin Sham. Kini Pejabat Pendidikan Daerah Muar telah diterajui oleh Pegawai Pendidikan Daerah yang ke 12 iaitu Encik Puniran bin Denan mulai September 2014 sehinggalah sekarang.

Pejabat Pendidikan Daerah ditubuhkan bagi memastikan segala dimensi atau elemen pemastian kualiti dalam sistem pendidikan yang ditetapkan dipatuhi dan dilaksanakan di dalam setiap organisasi pendidikan khususnya di sekolah-sekolah. Dimensi yang dimaksudkan meliputi aspek Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi, Pengurusan Kurikulum, Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pengurusan Kokurikulum serta aspek-aspek sokongan yang lain seperti Pengurusan Kewangan, Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Pengurusan Perhubungan Komuniti serta diperkukuh dengan pendekatan yang berinovasi dan program-program penambahbaikan dalam sistem pengurusan pendidikan.

Visi Kami

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

Misi Kami

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Moto

Muar Pendidikan Mampan

Tagline

“Great Place to work”

Kami warga Pendidikan Daerah Muar dengan penuh tekad dan iltizam serta berpegang kepada smoto  “Muar Pendidikan Mampan” berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memastikan:

 

  1. Proses penempatan murid Tahun 1, Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 di Sekolah Harian dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pengesahan / pendaftaran;
  2. Proses pertukaran biasa murid bagi semua Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama dan Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap;
  3. Segala urusan dan penyelesaian masalah berkaitan perjawatan dan perkhidmatan personel dari segi pelantikan, pengesahan, kemasukan ke jawatan berpencen dan lain-lain dalam tempoh 30 hari dari tarikh borang diterim;.
  4. Proses penyediaan dan penghantaran dokumen pesaraan wajib ke Jabatan Perkhidmatan Awam, 180 hari (6 bulan) sebelum tarikh persaraan pegawai dan anggota kumpulan pelaksana;
  5. Semua tuntutan bayaran yang lengkap diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima;
  6. Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dan sentiasa memberi layanan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit;
  7. Sebarang aduan dan maklum balas pelanggan dapat diuruskan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan dan maklum balas pelanggan diterima. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran membina daripada semua pihak demi mempertingkat prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pejabat ini.